Приказ ГТК РФ № 247 от 2002-03-15 00:00:00

О внесении изменения в приказ ГТК России от 01.06.2000 456

ПРИКАЗ ГТК РФ от 15 марта 2002 г. N 247
О внесении изменения в приказ ГТК России от 01.06.2000 456

В целях упорядочения таможенного оформления и контроля электрической энергии, перемещаемой через таможенную границу Российской Федерации, приказываю:

1. Изложить приложение 1 к Приказу ГТК России от 01.06.2000 N 456 "О местах таможенного контроля электроэнергии" согласно приложению к настоящему Приказу.

2. Контроль за исполнением Приказа осуществлять первому заместителю председателя ГТК России В.И. Мещерякову.

Председатель Комитета
генерал - полковник
таможенной службы
М.В.ВАНИН

Приложение к Приказу ГТК России
от 15.03.2002 N 247

Приложение 1 к Приказу ГТК России
от 01.06.2000 N 456

Места таможенного контроля электроэнергии, перемещаемой через таможенную границу Российской Федерации

-----T--------------T-------------T---------------T-------------- 
і  іМеста     іЭнергосистемаіВоздушные линииіКласс напряже-і
і  ітаможенного  і       і   (ВЛ)   іния ВЛ, кВ  і
і  іконтроля   і       і        і       і
і  і(электростан- і       і        і       і
і  іция (ЭС), под-і       і        і       і
і  істанция (ПС)) і       і        і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 1 і   2    і   3   і    4    і    5   і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і      Страна назначения (отправления) - Украина      і
+----T--------------T-------------T---------------T--------------+
і 1 і"Шебекино"  іБелгород-  і"Шебекино   -і   330   і
і  і       іэнерго    іЛосево"    і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Шебекино   -і   110   і
і  і       і       іСолнечная"   і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 2 і"Белгород"  іБелгород-  і"Белгород   -і   330   і
і  і       іэнерго    іЗмиевская ГРЭС"і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 3 і"Валуйки"   іБелгород-  і"Валуйки   -і   330   і
і  і       іэнерго    іЗмиевская ГРЭС"і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Валуйки    і   110   і
і  і       і       і(отпайка на ПСі       і
і  і       і       і"Оросительная")і       і
і  і       і       і-   Куриловкаі       і
і  і       і       і(отпайка на ПСі       і
і  і       і       і"Таволжанка")" і       і
і  і       і       і<*>      і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Валуйки    і   110   і
і  і       і       і(отпайка на ПСі       і
і  і       і       і"Оросительная")і       і
і  і       і       і- Тополи" <*> і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 4 і"Черемошное" іБелгород-  і"Черемошное  -і   110   і
і  і       іэнерго    іКазачья Лопань"і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 5 і"Грайворон"  іБелгород-  і"Грайворон  -і   35   і
і  і       іэнерго    іИвашки"    і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 6 і"Борисовка"  іБелгород-  і"Борисовка -  і   35   і
і  і       іэнерго    іКомиссаровка" і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 7 і"Холмечи"   іБрянск-   і"Холмечи -  х.і   110   і
і  і       іэнерго    іМихайловский" і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 8 і"Суземка"   іБрянск-   і"Суземка   -і   110   і
і  і       іэнерго    іСередина Буда" і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 9 і"Придонская" іВоронежэнергоі"Придонская  -і   220   і
і  і       і       іВеликотская"  і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Придонская  -і   110   і
і  і       і       іЗориновка   і       і
і  і       і       і(ЮВЖД)"    і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 10 і"Ново -    іВоронежэнергоі"Ново     -і   500   і
і  іВоронежская  і       іВоронежская АЭСі       і
і  іАЭС"     і       і-      ПСі       і
і  і       і       і"Донбасская"  і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 11 і"Курская АЭС" іКурскэнерго і"Курская АЭС -і   750   і
і  і       і       іСевероукраинс- і       і
і  і       і       ікая"      і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Курская АЭС -і   330   і
і  і       і       іШостка"    і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Курская АЭС -і   330   і
і  і       і       іСумы Северные" і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 12 і"Суджа"    іКурскэнерго і"Суджа - Сумы" і   110   і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 13 і"Теткино"   іКурскэнерго і"Теткино   -і   110   і
і  і       і       іБелополье"   і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 14 і"Шахты"    іРостовэнерго і"Шахты Ш-30  -і   500   і
і  і       і       іПобеда"    і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 15 і"Новочеркас- іРостовэнерго і"Новочеркасскаяі   330   і
і  іская ГРЭС"  і       іГРЭС - Южная" і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 16 і"Сысоево"   іРостовэнерго і"Сысоево   -і   110   і
і  і       і       іЗориновка   і       і
і  і       і       ітяговая"    і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Сысоево (АТ-1,і   110   і
і  і       і       іАТ-2)     -і       і
і  і       і       іЛуганская ЭС" і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 17 і"Таганрог   іРостовэнерго і"Таганрог Т-15і   220   і
і  іТ-15"     і       і- Амвросиевка" і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 18 і"Матвеев   іРостовэнерго і"Матвеев Кургані   110   і
і  іКурган"    і       і- Квашино"   і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 19 і"Чертково"  іРостовэнерго і"Чертково   -і   10   і
і  і       і       іфидеры  N 10,і       і
і  і       і       і11,  12,  13і       і
і  і       і       іКраснодонской і       і
і  і       і       іПЭС"      і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 20 і"Волошино"  іРостовэнерго і"Волошино   -і   35   і
і  і       і       іСеменевод"   і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 21 і"Гундоровка" іРостовэнерго і"Гундоровка  -і   110   і
і  і       і       іДуванная"   і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Гундоровка  -і   110   і
і  і       і       іЦентральная"  і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Гундоровка  -і   110   і
і  і       і       іТяговая"    і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Гундоровка  -і   35   і
і  і       і       іВодопровод 1" і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Водопровод 2 -і   35   і
і  і       і       іВодопровод 1" і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Гундоровка  -і   35   і
і  і       і       і2-БИС"     і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Гундоровка  -і   35   і
і  і       і       іСуходольная 1,і       і
і  і       і       і2"       і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Гундоровка  -і   6    і
і  і       і       іПобеда 1, 2"  і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Гундоровка  -і   6    і
і  і       і       іСеверная 1, 3" і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Гундоровка  -і   6    і
і  і       і       іСеверная 2"  і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Гундоровка  -і   6    і
і  і       і       іИзварино"   і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 22 іДонецкий   іРостовэнерго і"Донецкий экс-і   6    і
і  іэкскаваторный і       ікаваторный за-і       і
і  ізавод     і       івод  -  фидері       і
і  і       і       іN 18, 25 (Южнаяі       і
і  і       і       і1,       і       і
і  і       і       іКраснодарка-1)"і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 23 і"Грачики"   іРостовэнерго і"Грачики   -і   35   і
і  і       і       іДавыдоникольс- і       і
і  і       і       ікое"      і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 24 іАОЗТ "Моррос" іРостовэнерго іЭлектроснабже- і   0,4   і
і  і(н. п.    і       іние     оті       і
і  іЧертково)   і       іукраинской  ПСі       і
і  і       і       і"Меловое"   і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 25 іПО      іРостовэнерго іЭлектроснабже- і   0,4   і
і  і"Чертковский і       іние     оті       і
і  ірайгаз"    і       іукраинской  ПСі       і
і  і       і       і"Меловое"   і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 26 іКафе     іРостовэнерго іЭлектроснабже- і   0,4   і
і  і"Встреча"   і       іние     оті       і
і  і(н. п.    і       іукраинской  ПСі       і
і  іЧертково)   і       і"Меловое"   і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і  --------------------------------               і
і  <*> Учет электроэнергии по ВЛ "Валуйки - Тополи" и "Валуйки -і
іКуриловка"  производится  с  учетом наличия отпаек на ПСі
і"Оросительная" (Россия) и ПС "Таволжанка" (Украина).      і
+----------------------------------------------------------------+
і     Страна назначения (отправления) - Казахстан      і
+----T--------------T-------------T---------------T--------------+
і 27 і"Барнаульская"іАлтайэнерго і"Барнаульская -і   500   і
і  і       і       іЭкибастуз"   і       і
і  і       і       іВЛ-1104    і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 28 і"Рубцовск"  іАлтайэнерго і"Рубцовск   -і   500   і
і  і       і       іУсть     -і       і
і  і       і       іКаменогорск"  і       і
і  і       і       іВЛ-554     і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Рубцовск   -і   500   і
і  і       і       іАООТ   "ЕЭК"і       і
і  і       і       і(Ермак  ГРЭС)"і       і
і  і       і       іВЛ-552     і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 29 і"Горняк"   іАлтайэнерго і"Горняк    -і   110   і
і  і       і       іЖескент 1,  2"і       і
і  і       і       іГЖ-161, ГЖ-162 і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Горняк    -і   35   і
і  і       і       іКрасный  Аул"і       і
і  і       і       іГА-363     і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 30 і"Кулунда"   іАлтайэнерго і"Кулунда   -і   110   і
і  і       і       іМаралды 1,  2"і       і
і  і       і       іМК-125, МК-126 і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Кулунда   -і   110   і
і  і       і       іПавлодар"   і       і
і  і       і       іПК-240     і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 31 і"Урожай"   іНовосибирск- і"Урожай    -і   220   і
і  і       іэнерго    іМынкуль (ЗСЖД)"і       і
і  і       і       іЛ-222     і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 32 і"Районная"  іНовосибирск- і"Районная   -і   220   і
і  і       іэнерго    іВалиханово   і       і
і  і       і       і(ЗСЖД)" Л-223 і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 33 і"Иртышская"  іОмскэнерго  і"Иртышская  -і   500   і
і  і       і       іАООТ   "ЕЭК"і       і
і  і       і       і(Ермак  ГРЭС)"і       і
і  і       і       іВЛ-553     і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Иртышская  -і   220   і
і  і       і       іМынкуль (ЗСЖД)"і       і
і  і       і       іД-244     і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Иртышская  -і   220   і
і  і       і       іВалиханово   і       і
і  і       і       і(ЗСЖД)" Д-245 і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 34 і"Таврическая" іОмскэнерго  і"Таврическая -і   500   і
і  і       і       іАО  Экибастуз"і       і
і  і       і       і(Экибастузская і       і
і  і       і       іЭС)" ВЛ-557  і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Таврическая -і   500   і
і  і       і       іАврора" ВЛ-556 і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 35 і"Юбилейная"  іОмскэнерго  і"Юбилейная  -і   110   і
і  і       і       іБулаево - Нефтьі       і
і  і       і       і1, 2"  С-125,і       і
і  і       і       іС-126     і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 36 і"Юнино"    іОмскэнерго  і"Юнино    -і   110   і
і  і(тяговая)   і       іПетропавловскаяі       і
і  і       і       іТЭЦ-2"     і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 37 і"Полтавка"  іОмскэнерго  і"Полтавка   -і   110   і
і  і       і       іГорьковская  і       і
і  і       і       і(Кзыл - Ту)"  і       і
і  і       і       іС-5      і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 38 і"Курган"   іКурганэнерго і"Курган    -і   500   і
і  і       і       іАврора"    і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 39 і"Макушино"  іКурганэнерго і"Макушино   -і   220   і
і  і       і       іАврора"    і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 40 і"Петухово"  іКурганэнерго і"2ВЛ Петухово -і   110   і
і  і       і       іПетропавловскаяі       і
і  і       і       іТЭЦ-2"     і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 41 і"Горбуново"  іКурганэнерго і"ВЛ Петухово -і   110   і
і  і(тяговая)   і       іПетропавловскаяі       і
і  і       і       іТЭЦ-2"     і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 42 і"Больше-   іКурганэнерго і"Большеприютнаяі   110   і
і  іприютная"   і       і- Пресновка"  і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 43 і"Горбуново"  іКурганэнерго і"Горбуново  -і   10   і
і  і       і       іКазанцево фидері       і
і  і       і       і6"       і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 44 і"Ириклинская іОренбург-  і"Ириклинская  і   500   і
і  іГРЭС"     іэнерго    іГРЭС     -і       і
і  і       і       іДжетыгара"   і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 45 і"Орск"    іОренбург-  і"Орск     -і   220   і
і  і       іэнерго    іАктюбинск"   і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Орск     -і   220   і
і  і       і       іКимперсай"   і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 46 і"Новотроицкая"іОренбург-  і"Новотроицкая -і   220   і
і  і       іэнерго    іУльке"     і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 47 і"Киембай"   іОренбург-  і"Киембай   -і   110   і
і  і       іэнерго    іЩербаковская" і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 48 і"Акбулак"   іОренбург-  і"Акбулак   -і   110   і
і  і       іэнерго    іЯйсан"     і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 49 і"Светлинская" іОренбург-  і"Светлинская -і   35   і
і  і       іэнерго    іУрожайная"   і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 50 і"Покровка"  іОренбург-  і"Покровка-2  -і   35   і
і  і       іэнерго    іЗеленый Дол"  і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Покровка-2  -і   10   і
і  і       і       іколхоз   им.і       і
і  і       і       і15-летия    і       і
і  і       і       іКазахстана"  і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 51 і"Восточная"  іОренбург-  і"Восточная  -і   10   і
і  і       іэнерго    іАккарга"    і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 52 і"Илекская"  іОренбург-  і"Илекская   -і   110   і
і  і       іэнерго    іМесторождение" і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 53 і"Соль - Илецк"іОренбург-  і"Соль - Илецк -і   110   і
і  і       іэнерго    іЧингирлау"   і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 54 і"Линевская"  іОренбург-  і"Линевская  -і   35   і
і  і       іэнерго    іЧингирлау"   і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 55 і"Изобильное" іОренбург-  і"Изобильное  -і   110   і
і  і       іэнерго    іЧингирлау"   і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 56 і"Челябинская" іЧелябэнерго і"Челябинская -і   500   і
і  і       і       іКустанай"   і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 57 і"Троицкая   іЧелябэнерго і"Троицкая ГРЭСі   500   і
і  іГРЭС"     і       і- Сокол"    і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Троицкая ГРЭСі   220   і
і  і       і       і- Приуральская"і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Троицкая ГРЭСі   110   і
і  і       і       і- Станционная" і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Троицкая ГРЭСі   110   і
і  і       і       і- Магнай - тягаі       і
і  і       і       і(ЮУЖД)" <*>  і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Троицкая ГРЭСі   110   і
і  і       і       і-  Босколь  -і       і
і  і       і       ітяга  (ЮУЖД)"і       і
і  і       і       і<*>      і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Троицкая ГРЭСі   110   і
і  і       і       і- Еманкино"  і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 58 і"Саламат"   іЧелябэнерго і"Саламат - тягаі   110   і
і  і       і       і(ЮУЖД) - Магнайі       і
і  і       і       і- тяга (ЮУЖД)"і       і
і  і       і       і<*>      і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Саламат - тягаі   110   і
і  і       і       і(ЮУЖД)    -і       і
і  і       і       іБосколь - тягаі       і
і  і       і       і(ЮУЖД)" <*>  і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 59 і"Карталы"   іЧелябэнерго і"Картылы - Караі   110   і
і  і       і       і- Оба"     і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 60 і"Ракитная"  іЧелябэнерго і"Ракитная   -і   110   і
і  і       і       іБаталы"    і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 61 і"Скалистое"  іЧелябэнерго і"Скалистое - ПСі   10   і
і  і       і       іс/х Победа"  і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"ВЛ Скалистое -і   10   і
і  і       і       іБосколь    і       і
і  і       і       і(отпайка на ТПі       і
і  і       і       і1723 и  1727)"і       і
і  і       і       і<**>      і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 62 і"СБРУН" <***> іЧелябэнерго іОтпайка   оті   10   і
і  і       і       іВЛ-10    кВі       і
і  і       і       і"Куливчи   -і       і
і  і       і       іРакитная"  наі       і
і  і       і       ін. п. Алтайка і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 63 і"Кинель"   іСамараэнерго і"Кинель   (сі   220   і
і  і       і       іотпайкой на ПСі       і
і  і       і       і"Южная")   -і       і
і  і       і       іУральская"   і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 64 і"Головная"  іСамараэнерго і"Головная   -і   220   і
і  і       і       іСтепная"    і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 65 і"Балаковская іСаратовэнергоі"Балаковская  і   220   і
і  іАЭС"     і       іАЭС - Степная"і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 66 і"Озинки"   іСаратовэнергоі"Озинки    -і   110   і
і  і       і       іСемиглавый Мар"і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 67 і"Новоузенск" іСаратовэнергоі"Новоузенск  -і   35   і
і  і       і       іБогатырево"  і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Новоузенск  -і   35   і
і  і       і       іДжаксыбай"   і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 68 і"Александров іСаратовэнергоі"Александров  і   35   і
і  іГай"     і       іГай      -і       і
і  і       і       іКазталовка"  і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 69 і"Пограничное" іСаратовэнергоі"Пограничное -і   35   і
і  і       і       іотпайка от  ВЛі       і
і  і       і       і"Новоузенск  -і       і
і  і       і       іБогатырево"  і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 70 і"В. Баскунчак"іАстрахань-  і"В. Баскунчак -і   110   і
і  і       іэнерго    іСайхин" ВЛ-756 і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"В. Баскунчак -і   110   і
і  і       і       іСуюндук" ВЛ-757і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 71 і"Бузанская"  іАстрахань-  і"Бузанская  -і   110   і
і  і       іэнерго    іЧертомбай"   і       і
і  і       і       іВЛ-441     і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Бузанская  -і   110   і
і  і       і       іГРСВ" ВЛ-443  і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і  --------------------------------               і
і  <*> Расчетный учет потребления казахстанскими потребителямиі
іпроизводится ОАО "Челябэнерго" на:               і
і  ПС "Магнай - тяга (ЮУЖД)" по  ВЛ-10  кВ "МагнайТ-ХПП" иі
і"МагнайТ - Новотроицк";                     і
і  ПС "Босколь - тяга (ЮУЖД)" по  ВЛ-10  кВ "БоскольТ-РП1",і
і"БоскольТ-РП2" и "БоскольТ-ХПП".                і
і  Результирующий учет производится в соответствии с протоколомі
імежду Сторонами.                        і
і  <**> Расчетный  учет  с  казахстанскими  потребителямиі
іпроизводится на 0,4 кВ "ТП 1723" и "ТП 1727" (в соответствии сі
ідоговорами и выполненной схемой учета).             і
і  <***> Сборное бетонное распределительное устройство наружнойі
іустановки.                           і
+----------------------------------------------------------------+
і     Страна назначения (отправления) - Белоруссия     і
+----T--------------T-------------T---------------T--------------+
і 72 і"Смоленская  іСмоленск-  і"Смоленская АЭСі   750   і
і  іАЭС"     іэнерго    і- Белорусская" і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 73 і"Талашкино"  іСмоленск-  і"Талашкино  -і   330   і
і  і       іэнерго    іВитебск"    і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 74 і"Рославль"  іСмоленск-  і"Рославль   -і   330   і
і  і       іэнерго    іКричев"    і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 75 і"Рудня"    іСмоленск-  і"Рудня    -і   110   і
і  і       іэнерго    іЛиозно"    і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 76 і"Новосоколь- іПсковэнерго і"Новосокольникиі   330   і
і  іники"     і       і- Полоцк" Л345 і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 77 і"Красная   іБрянскэнерго і"Красная Гора -і   110   і
і  іГора"     і       іСветиловичи"  і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 78 і"Новозыбков" іБрянскэнерго і"Новозыбков  і   110   і
і  і       і       і(1-я цепь)  -і       і
і  і       і       іГомель 330  (сі       і
і  і       і       іотпайкой   наі       і
і  і       і       і"Закопытье")" і       і
і  і       і       і<*>      і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Новозыбков  і   110   і
і  і       і       і(2-я цепь   сі       і
і  і       і       іотпайкой   наі       і
і  і       і       і"Вышков"   иі       і
і  і       і       і"Новозыбков 2")і       і
і  і       і       і- Гомель-330" і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 79 і"Индуктор"  іБрянскэнерго і"Индуктор  (сі   110   і
і  і       і       іотпайкой   наі       і
і  і       і       і"Вышков")   -і       і
і  і       і       іГомель-330 (с і       і
і  і       і       іотпайкой   наі       і
і  і       і       і"Шимберг")" <*>і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 80 і"Лотаки"   іБрянскэнерго і"Лотаки    -і   35   і
і  і       і       іСамотевичи"  і       і
і  і       і       іУчет      і   10   і
і  і       і       іэлектроэнергии і       і
і  і       і       іна вводах 10 кВі       і
і  і       і       і"Т1" и "Т2"  і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 81 і"Ивановка"  іБрянскэнерго і"Ивановка  (сі   35   і
і  і       і       іотпайкой   наі       і
і  і       і       ісобственное  і       і
і  і       і       іпотребление) -і       і
і  і       і       іЛенино" <**>  і       і
і  і       і       іУчет      і   10   і
і  і       і       іэлектроэнергии і       і
і  і       і       іна вводах 10 кВі       і
і  і       і       і"Т1" и "Т2"  і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і  --------------------------------               і
і  <*> Учет электроэнергии по ВЛ-110 кВ "Новозыбков - Гомель" иі
і"Индуктор - Гомель" производится с учетом наличия отпаек на ПСі
і"Вышков" и "Новозыбков 2" (Россия) и "Закопытье" и "Шимберг"і
і(Белоруссия).                          і
і  <**> Учет электроэнергии по ВЛ-35 кВ "Ивановка - Ленино"і
іпроизводится с учетом собственного потребления ПС "Ивановка"і
і(Россия).                            і
+----------------------------------------------------------------+
і      Страна назначения (отправления) - Грузия      і
+----T--------------T-------------T---------------T--------------+
і 82 і"Центральная" іКубаньэнерго і"Центральная -і   500   і
і  і       і       іИнгури ГЭС (ВЛі       і
і  і       і       і"Кавкасиони")" і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 83 і"Псоу"    іКубаньэнерго і"Псоу -  Бзыбиі   220   і
і  і       і       і(ВЛ "Салхино")"і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Псоу     -і   110   і
і  і       і       іЛеселидзе  (ВЛі       і
і  і       і       і"Накадули")"  і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 84 і"Эзминская  іСевкавказ-  і"Эзминская ГЭСі   110   і
і  іГЭС"     іэнерго    і- Казбеги  (ВЛі       і
і  і       і       і"Дарьяли")"  і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 85 і"Зарамаг"   іСевкавказ-  і"Зарамаг   (сі   110   і
і  і       іэнерго    іотпайкой   наі       і
і  і       і       і"Северный   і       і
і  і       і       іпортал")   -і       і
і  і       і       іДжава"     і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 86 і"Сиагдон"   іСевкавказ-  і"Сиагдон   -і   110   і
і  і       іэнерго    іДжава    (сі       і
і  і       і       іоперативным  і       і
і  і       і       іпереключением)"і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і     Страна назначения (отправления) - Азербайджан     і
+----T--------------T-------------T---------------T--------------+
і 87 і"Дербент"   іДагэнерго  і"Дербент   -і   330   і
і  і       і       іЯшма"     і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 88 і"Белиджи"   іДагэнерго  і"Белиджи   -і   110   і
і  і       і       іЯлама"     і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 89 іТП 6 / 0,4 кВ іДагэнерго  іЭлектроснабже- і   6    і
і  ін. п. Гарах  і       іние     оті       і
і  і       і       іАзербайджана поі       і
і  і       і       іВЛ 6 кВ    і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 90 іТП 6 / 0,4 кВ іДагэнерго  іЭлектроснабже- і   6    і
і  ін. п. Мако - і       іние     оті       і
і  іКазмаляр   і       іАзербайджана поі       і
і  і       і       іВЛ 6 кВ    і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і      Страна назначения (отправления) - Литва       і
+----T--------------T-------------T---------------T--------------+
і 91 і"Советск"   іЯнтарьэнерго і"Советск   -і   330   і
і  і       і       іКруонио  ГАЭС"і       і
і  і       і       іЛ447      і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Советск   -і   330   і
і  і       і       іЮрбаркас" Л326 і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Советск   -і   330   і
і  і       і       іКлайпеда" Л325 і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Советск   -і   110   і
і  і       і       іПагегяй" Л104,і       і
і  і       і       іЛ105      і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 92 і"Нестеров"  іЯнтарьэнерго і"Нестеров   -і   110   і
і  і       і       іКибартай" Л130 і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 93 і"Рыбачий"   іЯнтарьэнерго і"Рыбачий - Нидаі   10   і
і  і       і       і(к-з "Труженикі       і
і  і       і       іморя")"    і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 94 іВоинская частьіЯнтарьэнерго і"Воинская частьі   10   і
і  і2114     і       і2114 (питание)і       і
і  і       і       і- Кудеркос  -і       і
і  і       і       іНауместис"   і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і      Страна назначения (отправления) - Латвия      і
+----T--------------T-------------T---------------T--------------+
і 95 і"Великорецкая"іПсковэнерго і"Великорецкая -і   330   і
і  і       і       іРезекне" Л309 і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і      Страна назначения (отправления) - Эстония      і
+----T--------------T-------------T---------------T--------------+
і 96 і"Кингисепп"  іЛенэнерго  і"Кингисепп  -і   330   і
і  і       і       іЭстонская ГРЭС"і       і
і  і       і       іЛ373      і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 97 і"Ленинград-  іЛенэнерго  і"Ленинградская і   330   і
і  іская"     і       і-  Балтийскаяі       і
і  і       і       іГРЭС" Л374  иі       і
і  і       і       іЛ375      і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 98 і"ГЭС-13"   іЛенэнерго  і"2    ВЛ-110і   110   і
і  і       і       іГЭС-13    -і       і
і  і       і       іБалтийская   і       і
і  і       і       іГРЭС"   Лн-3,і       і
і  і       і       іЛн-5      і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"ГЭС-13    -і   35   і
і  і       і       іКренгольм"   і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"ГЭС-13    -і   10   і
і  і       і       іКренгольм"   і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і 99 і"Псков"    іПсковэнерго і"Псков    -і   330   і
і  і       і       іЭстонская ГРЭС"і       і
і  і       і       іЛ412      і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       і"Псков - Тарту"і   330   і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і     Страна назначения (отправления) - Финляндия      і
+----T--------------T-------------T---------------T--------------+
і100 і"Выборг"   іЛенэнерго  і"2 ВЛ Выборг -і   400   і
і  і       і       іЮлликкяля"   і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і101 і"ГЭС-11"   іЛенэнерго  і"ГЭС-11    -і   110   і
і  і       і       іИматра"    і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і102 і"ГЭС-4"    іКолэнерго  і"ГЭС-4 - Ивало"і   110   і
і  і       і       іЛ82      і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і103 іПункт упрощен-іЭнергосистемаіЭлектроснабже- і   0,4   і
і  іного пропуска іФинляндии  іние от Финлянд-і       і
і  і"Ристилахти" і       іской Стороны  і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і104 іТаможенный  іЭнергосистемаіЭлектроснабже- і   0,4   і
і  іпост     іФинляндии  іние от Финлянд-і       і
і  і"Сайменский" і       іской Стороны  і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і      Страна назначения (отправления) - Норвегия      і
+----T--------------T-------------T---------------T--------------+
і105 і"Борисоглеб- іКолэнерго  і"Борисоглебскаяі   154   і
і  іская ГЭС-8"  і       іГЭС-8     -і       і
і  і       і       іКиркинес"   і       і
і  і       і       +---------------+--------------+
і  і       і       іБорисоглебская і   0,4   і
і  і       і       іГЭС-8     -і       і
і  і       і       інорвежский   і       і
і  і       і       іпограничный  і       і
і  і       і       іпункт"     і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і106 і"ГЭС-6    іКолэнерго  і"ГЭС-6 Раякоскиі   0,4   і
і  іРаякоски"   і       і-  норвежскийі       і
і  і       і       іпограничный  і       і
і  і       і       іпункт"     і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і      Страна назначения (отправления) - Китай       і
+----T--------------T-------------T---------------T--------------+
і107 і"Благовещенск"іАмурэнерго  і"Благовещенск -і   110   і
і  і       і       іХэйхэ"     і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і108 і"Сиваки"   іАмурэнерго  і"Сиваки    -і   110   і
і  і       і       іШипачжань"   і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і      Страна назначения (отправления) - Монголия      і
+----T--------------T-------------T---------------T--------------+
і109 і"Селендума"  іБурятэнерго і"2 ВЛ Селендумаі   220   і
і  і       і       і-    Дархан"і       і
і  і       і       іС-257, С-258  і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і110 і"Монды"    іБурятэнерго і"Монды - Турта"і   10   і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і111 і"Чадан"    іКрасноярск- і"Чадан    -і   110   і
і  і       іэнерго    іХандагайты  -і       і
і  і       і       іУлангом" С-458і       і
і  і       і       і<*>      і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і112 і"Хандагайты" іТувакоммун- і"Хандагайты  і   0,4   і
і  і       іэнерго"   іКТП-11 -  КТПі       і
і  і       і       іМонголия"   і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і113 і"КТПН 10 кВ  іЧитаэнерго  і"Верхний Ульхуні   10   і
і  іКыринский РЭС"і       і(отпайка   -і       і
і  і       і       іВЛ-10 кВ "Гос.і       і
і  і       і       іГраница")   -і       і
і  і       і       іУльхан    -і       і
і  і       і       іМайхан"    і       і
+----+--------------+-------------+---------------+--------------+
і                                і
і  <*> Учет электроэнергии организован на ПС "Чадан" по головнымі
іВЛ С-451 и С-452.                        і
+----------------------------------------------------------------+

Примечание. При вводе в эксплуатацию новых линий электропередачи, пересекающих таможенную границу Российской Федерации, перемещение по ним производить после оформления на этих линиях мест таможенного контроля согласно установленному порядку.

Начальник Главного управления
организации таможенного контроля
генерал - лейтенант таможенной службы
А.В.ГАЛАКТИОНОВ